Product

ระบบงานจราจร

ระบบงานจราจร (Forth)

สัญญาณไฟจราจร เป็นอุปกรณ์จราจรที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตประจำวันบนท้องถนนในการบอกสัญญาณการใช้ถนนในพื้นที่ที่มีการใช้ยานพาหนะ และคนสัญจรเป็นจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่อื่นๆ โดยอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรนั้นเป็นอุปกรณ์ที่คอยช่วยในการควบคุมการจราจรบนท้องถนน เป็นอุปกรณ์ที่คอยช่วยส่งสัญญาณให้คนขับรถและคนเดินเท้าผ่านถนนทำตามสัญญาณไฟต่างๆ ซึ่งโดยในมาตรฐานทั่วไป


ตู้ควบคุมไฟจราจร

ตู้ควบคุมไฟจราจร FORTH เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคิดค้นขึ้นจากทีมงานวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานบน Technology ที่ทันสมัย ผลิตจากอุปกรณ์คุณภาพสูง พร้อมระบบป้องกันการผิดพลาดอย่างครบครัน มีความทนทานสูง ส่วนการติดตั้งและการใช้งานเน้นความสะดวก โดยออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเป็นหลัก


โคมไฟจราจร

โคมสัญญาณไฟจราจร เป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณกับรถยนต์ หากอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด จะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เราจึงออกแบบและทดสอบการใช้งานในทุกด้าน เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในเมืองไทย


โคมไฟ Countdown

เมื่อมีโคมสัญญาณไฟจราจร เป็นเครื่องบอกสัญญาณให้รถไปหรือรถหยุด แต่ยังเกิดปัญหา เช่น รถออกตัวช้า รถสะสมเพิ่มขึ้นเกิดปัญหารถติด อุบัติเหตุจากการฝ่าสัญญาณไฟแดง เครื่องนับเวลาถอยหลังไฟจราจรจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น


ซอฟแวร์ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร

ซอฟแวร์ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถจัดเก็บสถิติย้อนหลัง 5 นาทีในการปล่อยรถแต่ละช่องโดยแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นเฉลี่ย แสดงผลปริมาณการจราจรในรูปแบบกราฟข้อมูล และแสดงภาพการจราจรแบบ Real timeSolution


Success Story


บริเวณถนนผังเมืองจังหวัดหาดใหญ่

ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร แบบ Fixed Time ที่สายทาง แยกทางหลวง 407 จังหวัดสงขลา เพื่อควบคุมสัญญาณระบบจราจรในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนผังเมืองรัตนโกสินทร์

ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร แบบFixed Time ที่สายทาง แยกทางหลวง 407 จังหวัดสงขลา เพื่อควบคุมสัญญาณระบบจราจรในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะ (Computer Vision AI) เพื่อควบคุมสัญญาณระบบจราจรในพื้นที่ชม.3029 - ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่