Success Story

งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

Mission

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หรือ ถนนวงแหวนรอบกลาง หรือ ทางหลวงชนบท ชม.3029 เป็นทางหลวงสายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีเส้นทางอ้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณรถสัญจรเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนมีผู้คนอาศัยและบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรที่ติดขัดเป็นพิเศษ ทำให้พื้นที่บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงการโจรกรรมต่างๆ อีกมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้สังเกตุการณ์ในการเฝ้าดูและติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่ขับขี่บนท้องถนน โดยใช้ภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบข้อมูลและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ และยังใช้เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือเหตุร้ายแรงในสังคมอีกด้วย

Solution

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สายทาง ชม.2025 แยกทางหลวง 11 - ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนทั้งหมด 14 ตัวโดยแบ่งออกเป็นกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Camera จำนวน 14 ตัว เพื่อใช้เฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าว

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุหรือเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดได้ทัน อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกสบายขึ้นเมื่อมีคนกระทำผิดทางอาญาและถูกจับได้ภาพได้จากกกล้องวงจรปิดตำรวจและเจ้าหน้าที่สามารถภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้