Success Story

งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนชัยพฤกษ์

Mission

ทางหลวงชนบท นบ.3030 สายชัยพฤกษ์ เป็นเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากบริเวณถนนชัยพฤกษ์เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณรถสัญจรเป็นจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรที่ติดขัดเป็นพิเศษ ทำให้พื้นที่บริเวณถนนชัยพฤกษ์เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางเรือ รวมถึงการโจรกรรมต่างๆ อีกมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้สังเกตุการณ์ในการเฝ้าดูและติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่ขับขี่บนท้องถนน โดยใช้ภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบข้อมูลและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ และยังใช้เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือเหตุร้ายแรงในสังคมอีกด้วย

Solution

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนชัยพฤกษ์เพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สายทาง นบ.3030 ถนนชัยฟฤกษ์ อำเภอ ปากเกร็ด,บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี เป็นจำนวนทั้งหมด 22 ตัวโดยแบ่งออกเป็นกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Camera จำนวน 19 ตัวและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Pan/Tilt/Zoom จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้เฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าว

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุหรือเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดได้ทัน อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกสบายขึ้นเมื่อมีคนกระทำผิดทางอาญาและถูกจับได้ภาพได้จากกกล้องวงจรปิดตำรวจและเจ้าหน้าที่สามารถภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้