Success Story

งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Mission

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานปิ่นเกล้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าระหว่างเขตพระนคร (ฝั่งพระนคร) กับเขตบางกอกน้อย (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณรถสัญจรเป็นจำนวนมาก มีผู้คนที่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นชีวิตประจำวัน บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรที่ติดขัดเป็นพิเศษ ทำให้พื้นที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางเรือ รวมถึงการโจรกรรมต่างๆ อีกมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้สังเกตุการณ์ในการเฝ้าดูและติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่ขับขี่บนท้องถนน โดยใช้ภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบข้อมูลและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ และยังใช้เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือเหตุร้ายแรงในสังคมอีกด้วย

Solution

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุหรือเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดได้ทัน อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกสบายขึ้นเมื่อมีคนกระทำผิดทางอาญาและถูกจับได้ภาพได้จากกกล้องวงจรปิดตำรวจและเจ้าหน้าที่สามารถภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้