Success Story

งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสะพานภูมิพล

Mission

สะพานภูมิพลหรือเดิมสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม พื้นที่ตั้งของสถานีสะพานภูมิพล มีการสัญจรทางน้ำ มีผู้คนที่ข้ามสะพานตากสินเป็นชีวิตประจำวัน และบริเวณสะพานภูมิพลยังเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรที่ติดขัดเป็นพิเศษ ทำให้พื้นที่บริเวณสะพานภูมิพลเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางเรือ รวมถึงการโจรกรรมต่างๆ อีกมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้สังเกตุการณ์ในการเฝ้าดูและติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่ขับขี่บนท้องถนน โดยใช้ภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบข้อมูลและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ และยังใช้เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือเหตุร้ายแรงในสังคมอีกด้วย

Solution

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานภูมิพล เพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สะพานภูมิพล 1 และ 2 อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นจำนวนทั้งหมด 30 ตัวโดยแบ่งออกเป็นกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Camera จำนวน 15 ตัวและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Pan/Tilt/Zoom จำนวน 15 ตัว เพื่อใช้เฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าว

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุหรือเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดได้ทัน อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกสบายขึ้นเมื่อมีคนกระทำผิดทางอาญาและถูกจับได้ภาพได้จากกกล้องวงจรปิดตำรวจและเจ้าหน้าที่สามารถภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้