Success Story

งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสะพานกรุงเทพ

Mission

สะพานกรุงเทพเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีขนาดใหญ่ มีการคมนาคมทั้งทางบกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและทางเรือ
ที่สามารถสัญจรผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานกรุงเทพจึงเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรที่ติดขัดเป็นพิเศษทำให้
พื้นที่บริเวณสะพานกรุงเทพเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางเรือ รวมถึงการโจรกรรมต่างๆ
อีกมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้สังเกตุการณ์ในการเฝ้าดูและติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่ขับขี่บนท้องถนน โดยใช้ภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบข้อมูลและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้
และยังใช้เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือเหตุร้ายแรงในสังคมอีกด้วย

Solution

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานกรุงเทพเพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เป็นจำนวนทั้งหมด 33 ตัวโดยแบ่งออกเป็นกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Camera จำนวน 28 ตัวและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Pan/Tilt/Zoom จำนวน 5 ตัวเพื่อใช้เฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าว

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุหรือเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดได้ทัน อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกสบายขึ้นเมื่อมีคนกระทำผิดทางอาญาและถูกจับได้ภาพได้จากกกล้องวงจรปิดตำรวจและเจ้าหน้าที่สามารถภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้